Fakta 7 Dosa Besar Yang Harus Dihindari Dalam Islam

Dosa ialah perangkap setan untuk manusia, bagian dalamnya adalah api neraka dan bagian luarnya merupakan rasa nikmat dan keinginan syahwat yang bersifat sementara, sehingga membuat umat manusia lalai serta tenggelam dalam siksa ALLAH sangatlah pedih, oleh sebab itu manusia sebagai makhluk Khalifah wajib mengerti 7 dosa besar dalam agama islam.

Setiap impian mukmin tetap satu yaitu ingin masuk surga dengan penuh kebahagian dan kedamaian. Oleh sebab itu sebuah keharusan seorang umat muslim taat beragama, senantiasa mengumpulkan amal perbuatan selama di dunia dan menghindari semua yang di larang oleh ALLAH SWT termasuk dosa besar. Berikut adalah 7 dosa besar yang harus dihindari:

  1. Musyrik

Musyrik merupakan dosa besar dan dosa paling dibenci oleh ALLAH. Perilaku syirik memiliki arti menyekutukan ALLAH SWT atau menduakan ALLAH SWT sebagai Tuhan yang ESA. Tidak hanya itu, mempersekutukan atau membuat tanding hukum selain ajaran agama.

musyrik
musyrik

Sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim wajib taat kepada ALLAH SWT, yaitu dengan menjalani segala perintah Nya dan menjauhi segala larangan Nya seperti yang telah tertulis dalam kitab suci Al-Qur’an. Musyrik secara personal dilaksanakan dengan mengikuti ajaran selain ajaran ALLAH, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

  1. Memfitnah Wanita Berzina

Sebagai umat islam sudah sepatutnya saling menghormati satu dengan lainnya. Pada dewasa ini, perbuatan zina telah merajalela di seluruh penjuru dunia. Banyak nya pekerja melayani hawa nafsu laki-laki, namun tidak semua wanita melakukan pekerjaan zina.

wanita muslimah
wanita muslimah

Diluar sana masih banyak wanita baik-baik taat beribadah kepada ALLAH SWT. Dalam agama islam melarang keras memfitnah wanita baik-baik dengan tuduhan berzina. Apabila melanggar maka sudah jelas akan terkena dosa besar dari ALLAH SWT.

  1. Sihir

Sihir merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari. Melakukan berbagai trik sihir sama saja manusia telah bersekutu dengan setan. Maksud sihir perbuatan dosa ialah menggunakan media kegelapan(iblis), sebagai media utamanya.

Pergi ke dukun tidak ubahnya sebagai perbuatan sihir. Hingga saat ini masyarakat jaman sekarang masih banyak mengikutinya. Padahal mengaku seorang muslim taat beragama namun tetap percaya apa yang dikatakan oleh ilmu dukun. Apabila sampai melakukannya maka sholat nya tidak diterima sampai 40 hari.

  1. Memakan Harta Anak Yatim

Anak yatim merupakan anak yang masih kecil, lemah dan telah di tinggalkan oleh orang tua yang menanggung jawab penghidupannya. Mereka akan mendapatkan pertolongan dari ALLAH, mengasihi serta memulihkan mereka. Salah satu tanda cinta ALLAH kepada anak yatim, yakni dengan melarang umat manusia untuk memakan harta anak yatim.

anak yatim
anak yatim

Barang siapa yang memakan harta anak yatim akan mendapatkan dosa amat besar dan ketika datang hari kiamat nanti, akan mendapatkan siksaan yang pedih. Selain itu ALLAH telah mengancam dengan memberikan siksa kepada orang yang berani memakan harta anak yatim secara dzalim.

  1. Memakan Harta Riba

Harta riba merupakan harta riba didapatkan menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman ketika mengembalikan dari persentase yang di tetapkan dari sejumlah pinjaman pokok, dibebankan oleh si pinjaman hutang. Maka setiap pinjaman yang dibayarkan atau digantikan dengan nilai yang lebih besar, atau dengan barang yang dipinjamkan itu akan menjadikan keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir.

Barang haram yang tidak dapat dihitung banyaknya, hingga menyusahkan dan memberatkan mereka, maka bersiap untuk cepat berjalan bergegas pada hari pembalasan. Setiap mereka dibangkitkan, mereka akan dijatuhkan kembali padahal mereka ingin berjalan bergegas bersama dengan kumpulan manusia lainnya tidak sanggup untuk melakukannya, akibat perbuatan dosa yang mereka pikul.

  1. Lari Dalam Perang

Berharap tidak bertemu dengan musuh merupakan hal terlarang bagi umat muslim, oleh sebab itu hendaklah mereka selalu memohon bantuan kepada ALLAH, supaya diselamatkan darinya. Apabila kaum muslim ditakdirkan bertemu dengan musuh, maka ia wajib untuk bersabar serta tidak boleh lari dalam peperangan.

jaman perang
jaman perang

Saat jaman perang dahulu terjadi peperangan di jaman Rasulullah SAW banyak para prajurit lari dalam perang maka prajurit tersebut akan terkena dosa besar dan apabila orang tersebut berani mati jihad di jalan ALLAH SWT maka sudah dijamin surga untuk nya.

Ada beberapa kriteria lari dalam perang yang tidak menimbulkan dosa besar oleh Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsamin rahimahullah, mengecualikan dua kondisi yakni, berbelok untuk melakukan siasat perang dan menggabungkan diri dengan pasukan lain.

  1. Membunuh Diri Yang Diharamkan ALLAH SWT

ALLAH SWT telah berfirman, barang siapa telah membunuh seorang mukmin beriman maka neraka Jahanam kekal untuk nya,  dari firman ALLAH SWT diatas dapat diambil kesimpulan bawah seseorang tidak memiliki hak untuk membunuh sesamanya kecuali dengan hak.

Hak membunuh ialah kewajiban di berikan untuk membunuh manusia yang bersalah secara AL-Qur’an. Di arab banyak orang bersalah besar di hukum mati tetapi semua itu di dasar kan oleh AL-Qur’an dan AL-Hadist.

Apa pun dosa yang diperbuat entah itu ringan atau dosa besar wajib untuk dihindari, jangan pernah memiliki niat mendekati atau melakukan di larang oleh ALLAH SWT, tetap untuk menjalankan segala perintah yang sudah di tetapkan oleh ALLAH SWT dalam AL-Qur’an dan AL-Hadist. Sekian artikel tentang 7 dosa besar menurut Abu Hurairah, terimakasih.